• A

  Plaza Motel

  125 Newbury St.
  Rt. 1 North
  Peabody
  978-535-2200

  + 0 saves